OPPTUR

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.07.2012 / Oppdatert: 07.05.2019
OPPTUR er den nasjonale turdagen for 8. klassingene i Norge.
Foto: Øyvind Salvesen
Åpne

Pris: Gratis

Når: Onsdag 8. mai 2019

Om tilbudet

Hvert år deltar over 35 000 elever på arrangementet. Nær 2 000 av disse er fra Telemark og over 30 skoler fra fylket deltar. I Telemark tilbys arrangementet på flere ulike steder.

Hvorfor er dette viktig?

Aktivitetsnivået hos norske ungdommer ligger under nasjonale anbefalinger. Bruk av friluftsliv i skolen er bra for trivsel, fysisk og psykisk helse og det sosiale miljøet.

Kontakt

DNT Telemark 
Dag-Øyvind Olsen Djuvik
dag-oyvind.olsen@dnt.no
908 59 215

Mer info

Les mer om Opptur på telemark.dnt.no/opptur.