Næring for læring - holdningsinnlegg

/ Publisert: 25.03.2014 / Oppdatert: 30.01.2018
Gode kostvaner er viktig for god helse, men også for læring og trivsel.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Pris: Holdningsinnlegget er gratis for skolene, men vannflasker kan koste noe

Når: Fortløpende

Om tilbudet

Næring for læring er et holdningsinnlegg om kosthold for å inspirere elevene til å påvirke egne kostvaner i en positiv retning. Sunne valg i kantinen, hvordan kostholdet påvirker læring og prestasjoner på skolen og det å velge vann som tørstedrikk trekkes frem, og understrekes av spillere fra ODD. 

En spiller fra Odd er med for å dele egne erfaringer med kosthold og prestasjon, og for å dele ut vannflasker til elevene (flasker kun til elever på Vg1). Ved stor pågang vil det kunne bli en egenandel for skolen på 5 kroner pr. vannflaske. De første til å melde seg på får vannflaskene gratis. 

Opplegget kjøres for flere klasser av gangen, i auditorium eller lignende. Innlegget kan gjerne samkjøres med arrangement i kantina med fokus på sunn mat. Det gir en større samlet effekt.

Hvorfor er dette viktig?

Gode kostvaner er viktig for god helse, men også for læring og trivsel.

Kontaktperson

Guro Høydal
rådgiver team folkehelse, idrett og friluftsliv
Telemark fylkeskommune
guro.hoydal@t-fk.no
470 83 927