Menymaler for skole og SFO

Av: Guro Høydal / Publisert: 26.06.2017 / Oppdatert: 30.01.2018
Menyplanleggingen vil sikre elevene et variert og sunt mattilbud.
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Om tilbudet

Menymalene er laget for å sikre gode rammer rundt skolemåltidet både på SFO og i kantinene. På SFO fokuseres det på å servere havregrøt en gang pr.uke, varmmat inne på SFO en gang pr. uke og turmat en gang pr. uke. På SFO og i kantinene fokuseres det på å bruke mer grovt, mer grønnsaker og ha en variasjon mellom fisk, kjøtt og vegetarretter.

Det finnes én menymal for SFO og én for kantine i ungdomsskole og videregående skole. Menymalen er en del av Liv og røre i Telemark-konseptet.

Last ned menymalen her som Word-fil:

Hvorfor er dette viktig?

Kantina vil få et godt, oversiktlig system og menyplanleggingen vil sikre elevene et variert og sunt mattilbud. Menyen bør legges ut på skolens hjemmeside, henges opp i kantina, i klasserom/personalrom, vises på skoleskjermer eller kanskje kantina har en egen facebookside? God og aktiv markedsføring kan bidra til mersalg i kantina.

Kontakt

Jorunn Borge Westhrin
jorunn-borge.westhrin@t-fk.no
35 91 73 78/920 94 996

Guro Høydal
guro.hoydal@t-fk.no 
tlf. 470 83 927