Kjærlighet og grenser

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.07.2012 / Oppdatert: 30.01.2018
Kjærlighet og grenser styrker beskyttelsesfaktorer hos ungdommene, bygger foreldrenettverk, styrker samarbeid skole - hjem og styrker familiebånd.
Foto: KoRus Sør, Borgestadklinikken/Applaus
Åpne

Pris: Gratis materiell og to dagers opplæring av instruktører, samt nettverksoppfølging.

Når: Fortløpende påmelding. Opplæring av instruktører arrangeres ellers ved behov.

Om tilbudet

8 ukers familierettet skoleprogram for 7. eller 8. trinn som forebygger misbruk av alkohol, narkotika og tobakk og styrker intern kommunikasjon. God internasjonal dokumentasjon på effekt.

Sentralt i programmet er videofilmer som danner grunnlag for diskusjoner og samtaler. 

Hvorfor er dette viktig?

Tiltak må settes inn før ungdomsproblemene starter for alvor. Styrker beskyttelsesfaktorer hos ungdommene, bygger foreldrenettverk, styrker samarbeid skole - hjem og styrker familiebånd.

Kontaktperson

Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken

Eva Linn Lilleheil
eva.linn.lilleheil@borgestadklinikken.no
908 38 410

Eli Marie Wiig
eli.marie.wiig@borgestadklinikken.no
991 65 668

Mer informasjon

Les mer om Kjærlighet og grenser på www.korus-sor.no/kurs-konferanser/kjaerlighet-og-grenser.