Grenseløse idrettsdager

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.07.2012 / Oppdatert: 31.05.2019
På aktivitetsdagen "Uten grenser" får deltakerne prøvet ut tilpassede aktiviteter og idretter.
Foto: Telemark idrettskrets
Åpne

Aktivitetsdag vinter

Pris: Gratis

Når: dato kommer

Aktivitetsdag høst

Pris: Gratis

Når: dato kommer

Om tilbudet

Særidretter og lokale idrettslag presenterer aktiviteter tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Deltakere får prøve ut tilpassede aktiviteter og idretter. Utstyrsleverandører presenterer tekniske og praktiske hjelpemidler for utprøving.

Fokus på fysisk aktivitet og mestringsglede for barn, ungdom og unge voksne. Aktivitetsdagene inngår som en del av Norges idrettsforbunds «Grenseløse idrettsdager».

Hvorfor er dette viktig?

Økt fysisk aktivitet, og variasjon i tilbudet for inaktive/stillesittende funksjonshemmede og utviklingshemmede bør stimuleres. Inkludering i lokale idrettslag er et mål for Norges idrettsforbund og olympiske- og paralympiske komité.

Kontakt

Telemark idrettskrets
Therese Husby
organisasjonskonsulent
therese.husby@idrettsforbundet.no
419 00 128

Telemark og Vestfold Skikrets
Sven Håkon Kulbeck
administrasjonssjef
shk@skiforbundet.no
909 79 260