Fiskesprellkurs for elever ved BUA-linjer

Av: Lene Sjølie / Publisert: 18.03.2014 / Oppdatert: 08.08.2019
BUA-elever i Kragerø på Fiskesprellkurs
Fra fiskesprellprosjekt for barne- og ungdomsarbeiderlinja ved Kragerø videregående skole.
Foto: Hilde Rønning Clausen
Åpne

Pris: Gratis

Når: Fortløpende

Om tilbudet

Teoretisk og praktisk kurs om fisk og annen sjømat. Fiskesprellkurs for elever som skal bli barne- og ungdomsarbeidere. Mange av disse elevene vil kunne påvirke barn og unges kosthold gjennom senere arbeid i barnehage og skole.

Kurset gir en innføring i hvorfor fisk og annen sjømat er en viktig del av et balansert kosthold, og praktisk innføring i tilberedning av fisk- og sjømatretter. Et sentralt tema er matlaging som en pedagogisk aktivitet i arbeidet med barn og unge.

Kurset passer bra med lærerplanens kompetansemål innen helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Hvorfor er dette viktig?

Barn og unge spiser mindre fisk og annen sjømat enn anbefalt fra Helsedirektoratet. Fiskesprell lar barn og unge oppdage hvor godt de liker sjømat og har som mål å øke sjømatkonsumet i denne gruppen. Kunnskap, ferdigheter og inspirasjon knyttet til fisk og sjømat er viktige virkemidler for å nå dette målet.

Kontaktpersoner

Guro Høydal
kursholder
Telemark fylkeskommune
guro.hoydal@vtfk.no
470 83 927

Jorunn Borge Westhrin
fylkeskontakt Fiskesprell
Telemark fylkeskommune
920 94 996
jorunn-borge.westhrin@t-fk.no

Les mer

Du kan lese mer om tilbudet på Fiskesprells nettsider.