Råvarestøtte og undervisningsmateriell fra Fiskesprell

/ Publisert: 24.05.2015 / Oppdatert: 30.01.2018
Råvarestøtte og undervisningsmateriell bidrar til å sette sjømat på timeplanen i mat og helse-faget.
Foto: www.fiskesprell.no
Åpne

Pris: Gratis. Råvarestøtte til innkjøp av sjømat.

Når: Skolene melder seg på hvert skoleår. Påmeldingsperiode fra juni til desember.

Om tilbudet

Tilbud om økonomisk støtte til innkjøp av fisk og undervisningsmateriell til mat og helsefaget på mellomtrinn og ungdomstrinn for skoler som har praktisk undervisning. Hver skole kan hvert skoleår melde på ett klassetrinn på 5.-7. trinn og ett på 8.-10. trinn.

Hvorfor er dette viktig?

Barn og unge spiser mindre fisk og annen sjømat enn anbefalt av Helsedirektoratet. Fiskesprell lar barn og unge oppdage hvor godt de liker sjømat. Råvarestøtte og undervisningsmateriell bidrar til å sette sjømat på timeplanen i mat og helse.

Kontakt

Fiskesprell
Norges sjømatråd
Kari-Anne Johansen
leder Fiskesprell nasjonalt
fiskesprell@seafood.no
77 60 33 33

Mer informasjon og søknadsskjema

Les mer om tilbudet og om hvordan du kan søke om støtte og undervisningsmateriell på Fiskesprells nettsider.