Fiskesprell på foreldrearrangement

/ Publisert: 22.05.2015 / Oppdatert: 30.01.2018
Vi ønsker at barn og unge skal få muligheten til å oppdage hvor godt de liker sjømat, og vi vil gjerne ha med oss foreldrene på laget!
Foto: Fiskesprell/Studio Dreyer-Hensley
Åpne

Kostnad: Gratis

Periode: Fortløpende

Om tilbudet

Støtte til arrangement der det tilberedes og serveres sjømat til foreldre/foresatte. Støtten gjelder sjømatråvarer og tilbehør til et fiskemåltid. Maten må tilberedes på skolen og elevene må involveres. Oppskriftsmateriell for utdeling kan bestilles. Søknad sendes i forkant av arrangementet.

Hvorfor er dette viktig?

Barn og unge spiser mindre fisk og annen sjømat enn anbefalt av Helsedirektoratet. Ved å la foreldre og barn sammen få gode opplevelser med sjømat sprer vi sjømatgleden også inn i hjemmet.

Kontakt

Fiskesprell
Norges sjømatråd
Kari-Anne Johansen
leder Fiskesprell nasjonalt
fiskesprell@seafood.no
77 60 33 33

Mer info og søknadsskjema

Mer informasjon om tilbudet og om hvordan du kan søke om støtte finner du på Fiskesprells nettsider www.fiskesprell.no/Foreldre/Foreldrearrangement-med-Fiskesprell.