FRI

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.07.2012 / Oppdatert: 30.01.2018
FRI har god dokumentert effekt som forebyggende tiltak
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Fem leksjoner på hvert trinn i ungdomsskolen.

Om tilbudet

Nytt digitalt undervisningsprogram for ungdomsskolen fra september 2017 med fokus på røyking og snus. 

Hvorfor er dette viktig?

Programmet har god dokumentert effekt som forebyggende tiltak.

Kontaktpersoner

Helsedirektoratet
tlf. 81 02 00 50

Fylkesmannen i Telemark
Roger Jensen
folkehelserådgiver 
35 58 63 34
fmterje@fylkesmannen.no

Mer info

www.fristedet.no