Drømmeskolen

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.07.2012 / Oppdatert: 30.01.2018
Illustrasjonbilde av lærer og elever i klasserom
Drømmeskolen fokuserer på elevenes tilhørighet, delaktighet og motivasjon innenfor de ordinære rammene i skolen.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Pris: Gratis

Når: Fortløpende

Om tilbudet

Drømmeskolen er et skoleomfattende tiltak for å jobbe systematisk med det psykososiale læringsmiljøet. Tiltaket skal fremme elevenes psykiske helse, og det gis opplæring i konkrete verktøy og metoder for arbeidet. Elevmentorer følger opp nye klasser og elever, og lager miljøskapende tiltak på skolen.

Hvorfor er dette viktig?

Relasjonen mellom lærer og elev og mellom elevene har sterk effekt på læring. Tilhørighet, kompetanse og reell medvirkning er viktige faktorer for motivasjon og gjennomføring i skolen.

Kontakt

Voksne for barn
Nina Grindheim
nasjonal programleder
nina.grindheim@vfb.no
934 33 667