Den naturlige skolesekken

Av: Lene Sjølie / Publisert: 14.04.2014 / Oppdatert: 10.01.2018
Elever som deltar i den naturlige skolesekken.
Gjennom Den naturlige skolesekken kan grunnskoler og Vg1 ved videregående skoler søke om midler til prosjekter i skolens nærmiljø.
Foto: Lærere fra Den naturlige skolesekken
Åpne

Når: Skoleåret 2018/2019, søknadsfrist mars 2018.

Om tilbudet

Den naturlige skolesekken er en ordning som skal stimulere grunnskoler og Vg1 ved videregående skoler til å utvikle lokale prosjekter som fremmer undervisning for bærekraftig utvikling.

Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken får midler, veiledning og kompetanseheving av lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling. Undervisningen skal være tverrfaglig.

Mer informasjon

Les mer om tilbudet på www.natursekken.no.

Kontakt

Høgskolen i Sørøst-Norge
Anja Gabrielsen
regionkontakt
anja.gabrielsen@usn.no
35 57 53 17
 
Naturfagsenteret
Tanja Lund
prosjektmedarbeider
post@natursekken.no
22 84 56 81