Aktivitetslederkurs for SFO-ansatte

Av: Lene Sjølie / Publisert: 11.04.2016 / Oppdatert: 02.11.2017
 Illustrasjonsbilde av to blide barn som leker i snøen
Barns første møte med idrett og fysisk aktivitet legger grunnlag for livslang aktivitetsglede.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Om tilbudet

Kurset er en del av Liv og Røre i Telemark-konseptet og tar utgangspunkt i NIFs standardkurs for trenere med lite eller ingen erfaring med trenerrollen eller aktivitetsledelse for barn, Aktivitetslederkurs barneidrett.

Kursets læringsmål er i all hovedsak barns utvikling i aktivitet, organisering av hensiktsmessig aktivitet og forslag til aktiviteter og leker som får alle med og som er enkle å lede for deg som aktivitetsleder. Kursets innhold skal kunne brukes direkte inn i SFO-hverdagen og sørge for flere og bedre aktivitetsopplevelser for barna.

Hvorfor er dette viktig?

Barns første møte med idrett og fysisk aktivitet legger grunnlag for livslang aktivitetsglede. I barneidrett og fysisk aktivitet er det viktigere å vite hvordan man trener og leder barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett eller aktivitet. Dette er veldig relevant for deg som aktivitetsleder i SFO.

Pris

10-25 deltakere – 5 000 kroner
25+ deltakere – 10 000 kroner 
I tillegg kommer eventuell leie av lokaler og bevertning.

Når

Når det passer den enkelte SFO best. Vi anbefaler eksempelvis å bruke skolenes planleggingsdager til dette. OBS: Si ifra i god tid, så får vi til det meste.

Hvordan

Ta kontakt med idrettskretsen (se kontaktinformasjon under) og forhør deg om en dato som dere kunne tenke dere å sette opp dette kurset. Da ser vi hvor kurset skal holdes (må være i en gymsal) og eventuelt hvor mange instruktører idrettskretsen må stille med. Om det er opptil 25 deltakere trenger vi kun en instruktør, er det flere enn dette må vi stille med to, derav prisforskjellene.

Vi oppfordrer flere skoler eller hele kommuner å samarbeide om å få til dette kurset.

Kontakt

Telemark idrettskrets
Øyvind Gonsholt
Idrett- og utdanningskonsulent
oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no
419 00 129

Mer info

www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett
www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/telemark-idrettskrets/