Aktiv365

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.07.2012 / Oppdatert: 30.08.2018
Aktiv365 er et utdanningsopplegg for utvalgte ressurselever ved en skole.
Foto: Telemark idrettskrets
Åpne

Pris: 10 000 kroner i egenandel pr. skole. Dette inkluderer alt av kurs og kompetansetiltak, materiell og samlinger.

Når: Oppstart ved skolestart.

Påmelding: Lyses ut i mars måned hvert år for deltakelse påfølgende skoleår. Se www.teleidretten.no for oppdatert informasjon.

Om tilbudet

Aktiv365 er en aktivitetslederutdanning for elever i barne- og ungdomsskolen. Utdanningsprogrammet gjelder for opptil 10 utvalgte ressurselever som gjennom et opplæringsløp i løpet av skoleåret tilegner seg kunnskap og erfaring i grunnleggende aktivitetsledelse med fokus på lavterskelaktivitet. Underveis bidrar ressurselevene med tilrettelegging, motivering og gjennomføring av aktivitet og lek på egen skole.

Aktiv365 er også en sentral del av Liv og røre i Telemark.

Du kan lese mer om Aktiv365 på Telemark idrettskrets nettsider.

Hvorfor er dette viktig?

Aktivitetsnivået hos norske barn og ungdom ligger under anbefalingene om èn time fysisk aktivitet pr. dag. Fokus på økt aktivitet, trivsel og mobbing på skolen og i SFO, i regi av utdannede ressurselever, har vist seg å ha god effekt.

Kontakt

Stig Harald Wessel Haddal
prosjektleder for Aktiv365 i Telemark, Vestfold og Buskerud
stig.haddal@idrettsforbundet.no
995 51 054