Active Smarter Kids (ASK) - Fysisk aktivitet i fag

Av: Lene Sjølie / Publisert: 22.05.2015 / Oppdatert: 19.01.2018
Fysisk aktivitet i skolen har positive effekter både for læring, læringsmiljø og fysisk og psykisk helse.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Kostnad: Gratis

Om tilbudet

Kurs for lærere i grunnskolen. Seminaret tar for seg hvordan læringsmålene i forskjellige fag kan nås i skolegård eller ute i naturen. Kurset har både teoretisk og praktisk tilnærming og bygger på ASK-studien (Active Smarter Kids). Dette kurset er en del av Liv og røre i Telemark.

Hvorfor er dette viktig?

Fysisk aktivitet i skolen har positive effekter både for læring, læringsmiljø og fysisk og psykisk helse.

Kontakt

Telemark fylkeskommune
Jorunn Borge Westhrin
prosjektleder Liv og røre i Telemark
jorunn-borge.westhrin@t-fk.no
35 91 73 78/920 94 996