Å samtale med barn og foreldre ved en bekymring

Av: Lene Sjølie / Publisert: 01.04.2016 / Oppdatert: 01.03.2018
Jente titter ut av vindu
Det er å viktig samtale med barn når barn strever av ulike årsaker.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Pris: Opplæring, veiledning og materiell er gratis. Noe materiell kan kjøpes.

Når: Tilbud om forelesninger og veiledning på forespørsel

Om tilbudet

Å samtale med barn: Viktigheten av å samtale med barn når barn strever av ulike årsaker. Film og materiell for å ta opp tematikken i personalgrupper, i barnegrupper og på foreldremøter. Opplæring, forelesning og eksempler.

Den nødvendige samtalen med foreldre: Hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere en samtale med foreldre når du er bekymret for et barn. Film og hefte som viser eksempel på hvordan samtalen kan gjennomføres. Opplæring, forelesning og eksempler.

Hvorfor er dette viktig

Erfaringer viser at vi venter for lenge med å erkjenne at barn strever, før vi deler bekymringer med kollegaer og før vi samtaler med barn og foreldre.

Kontakt

Kompetansesenter rus- region sør (KoRus-Sør), Borgestadklinikken
Hilde Jeanette Løberg
hilde.jeanette.loberg@borgestadklinikken.no
35 90 47 00/908 39 055 

Mer info

www.korus-sor.no/barn