Vi satser på å bli programfylke fra 2018!

Av: Oda Kobro / Publisert: 14.12.2017 / Oppdatert: 18.12.2017
Tre glade barn som leker i snøen
Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er hovedsatsingsområder for programmet.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Satsingen «Program for folkehelsearbeid i kommunene» er et samarbeid mellom KS, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Den skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet, og legger særlig vekt på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging.

Vil sikre bred representasjon

Inger Elisabeth Borge er nylig ansatt som prosjektleder for arbeidet.

- Vi jobber nå aktivt med å formidle engasjement rundt programmet og for å sikre bred representasjon fra forskning og kompetansemiljøer, brukergrupper, kommuner og frivilligheten inn i søknadsarbeidet.

Fylkeskommunens søknadsfrist for å søke om å bli programfylke er 1. mars. Søknadsfrist for kommunene for å søke om tilskudd til egne tiltak utlyses så snart vi har fått tilbakemelding på vår søknad til Helsedirektoratet.

- Det er utlyst 29,4 millioner kroner til fordeling blant fylkene som blir tatt opp i programmet i 2018. En slik økonomisk drahjelp vil være av stor betydning for kommunenes folkehelsearbeid og kunnskapsbaserte tiltaksutvikling. Vi er derfor motivert til å levere en god søknad til Helsedirektoratet.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på. Spørsmål om programsatsingen rettes til prosjektleder Inger Elisabeth Borge på e-post inger.elisabeth.borge@t-fk.no eller på tlf. 476 45 495.

Du kan også lese mer om programmet på Helsedirektoratets nettsider.