Program for folkehelsearbeid i kommunene - finn fram gode ideer!

Av: Inger Elisabeth Borge / Publisert: 15.02.2018 / Oppdatert: 15.02.2018
Fire glade barn
Telemark fylkeskommune søker nå om 40 millioner kroner til Program for folkehelsearbeid
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Telemark fylkeskommune leverer i disse dager sin søknad til Helsedirektoratet om å bli programfylke fra 2018. Det søkes om 8 millioner årlig for en femårsperiode; totalt 40 millioner kroner. Dersom vi får søknaden innvilget, vil beløpet umiddelbart utlyses mot kommunene. Kommunenes søknadsfrist er 15. mai.

Mål og hensikt

Hovedmålet med programmet er at barn og unge opplever god psykiske helse og livskvalitet. Dette skal oppnås ved å arbeide styrkebasert med psykisk helse og aktivt motarbeide sosial ulikhet og rusmisbruk.

Programmet legger vekt på å fremme en eller flere av følgende ressurser: livskvalitet, trygghet, trivsel, mestring og/eller motstandskraft.

Kommunenes søknadskriterier

Som en hjelp til kommunenes tiltaksutvikling er det utarbeidet en liste med kriterier som skal søke å sikre at tiltakene er kunnskapsbaserte, universelle og bærekraftige.

Kriterielista kan lastes ned som PDF her.

Kommuner som ønsker å søke om å bli programkommuner, bør begynne å arbeide aktivt med de gode ideene og sjekke de mot kriterielista slik at det raskt blir tydelig hvor det bør legges inn ytterligere innsats.

Kommuner som foreløpig ikke har landet hvilke ideer de skal arbeide med oppfordres til å delta på konferansen Frivillighet og innovasjon i folkehelsearbeidet 15. og 16. mars i Langesund.