Kommuner kan nå søke om tilskudd i Program for folkehelsearbeid

Av: Inger Elisabeth Borge / Publisert: 25.04.2018 / Oppdatert: 26.04.2018
Søk om midler innen 15. mai.
Foto: www.pexels.com
Åpne

Telemark fylkeskommune er fra 2018 med i tilskuddsordningen Program for folkehelsearbeid i kommunene. Telemark får fem millioner kroner årlig i seks år og midlene går i sin helhet til kommunene i fylket.

Målet for tilskuddet er å bidra til at barn og unge har bedre psykisk helse, mindre rus og mindre sosial ulikhet i helse.

Kriterier for tilskudd

Kommuner som ønsker å søke oppfordres til å velge ut ett eller to tiltak de vil satse på og kommuner som samarbeider med andre kommuner vil ha en fordel. Det er ønskelig med større prosjekter.

For å søke om tilskudd må dere benytte søknadsskjema med oppgitte kriterier. Dersom det ikke lar seg gjøre å fullt ut beskrive alle kriterier ved søknadsfrist, skriver dere om hvordan dere planlegger å utfylle dem i det videre arbeidet.

Les om kriterier og veiledning til søknader, last ned søknadsskjema og les mer om Program for folkehelsearbeid i kommunene her.

Søknadsfrist er 15. mai

Søknadsfristen for kommunene i Telemark er 15. mai 2018.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne prosjektleder Inger Elisabeth Borge på tlf. 47 64 54 95 eller e-post inger.elisabeth.borge@t-fk.no dersom dere har spørsmål.