Liv og røre-bagen

Av: Inger Elisabeth Borge / Publisert: 29.08.2018 / Oppdatert: 29.08.2018
Liv og røre-bag med innhold
Liv og røre-bagen skal oppmuntre til frie assosiasjoner, tanker og diskusjoner med liten grad av voksenstyring.
Foto: Dan Riis
Åpne

Om bagen

Bagen skal oppmuntre til frie assosiasjoner, tanker og diskusjoner med liten grad av voksenstyring. Bagen kan brukes i klasse- eller gruppeundervisning.

Bagen har to ulike sett med innhold, ett beregnet på barneskolen og ett på ungdomsskolen. På barneskolen er temaet kosthold og sammensetting av matpakke, mens det på ungdomsskolen er et bredere livsstiltema.

Undervisningen bør være i tråd med kompetansemålene og kan utføres av enten faglærer eller skolehelsetjenesten. Se mer om dette i samarbeidsplanene på side 20, 22 og 24 i Liv og røre-veilederen.

I bagen ligger det et informasjonshefte om bagen og hvordan den kan brukes. I tillegg kan du laste ned et ideark med flere tips om bruk av bagen:

Hvorfor er dette viktig?

I Liv og røre er vi opptatt av å legge til rette for aktive læringsmåter i alle fag. Bagens innhold kan brukes på svært mange ulike måter, vær kreativ! Det viktigste er at elevene er aktive og deltar.

Kontakt

Jorunn Borge Westhrin
prosjektleder Liv og røre i Telemark
jorunn-borge.westhrin@t-fk.no
920 94 996 / 35 91 73 78

Inger Elisabeth Borge
rådgiver folkehelse
inger.elisabeth.borge@t-fk.no
476 45 495