Undervisningsopplegg fra ressurslærersamlinger i Liv og røre i Telemark

Av: Guro Høydal / Publisert: 31.08.2018 / Oppdatert: 21.02.2019
Deltagere på ressurslærersamling i Liv og røre 2018
I Liv og røre blir fysisk aktivitet i fag brukt som et metodevalg og en variasjon i undervisning.
Foto: Jorunn Borge Westhrin
Åpne

Om tilbudet

Kompendiet ble laget etter en samling for ressurslærere i september 2018, og ble ytterligere oppdatert med nye opplegg etter ressurslærersamling i januar 2019. Oppleggene er hentet fra ulike Liv og røre-skoler i Telemark, og basert på kompetansemål fra læreplanen. Tusen takk for alle bidrag.

Hvorfor er dette viktig?

I Liv og røre blir fysisk aktivitet i fag brukt som et metodevalg og en variasjon i undervisning. Dette er viktig for å redusere stillesitting og helseutfordringene det innebærer.

Vi håper kompendiet kan være et nyttig bidrag inn i arbeidet med fysisk aktivitet i fag.

Last ned kompendiet med undervisningsopplegg her.

Om kompendiet

Kompendiet er satt opp som en interaktiv PDF. Du kan navigere i dokumentet ved å klikke i innholdsfortegnelsen, på hyperlenket tekst eller ved å bruke bokmerkene i din PDF-leser.

Kontakt

Jorunn Borge Westhrin
prosjektleder Liv og røre i Telemark
mobil 920 94 996 
jorunn-borge.westhrin@t-fk.no