Tannpussopplæring i 4. klasse

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.07.2012 / Oppdatert: 30.01.2018
Tannhelsetjenesten ønsker å gi alle barn pusseundervisning i 4. klasse.
Foto: Dan Riis
Åpne

Pris: Gratis

Når: Fortløpende

Om tilbudet

Undervisning og praktisk trening i tannpuss, samt samtale om kosthold. Dette kurset er også en del av Liv og røre i Telemark-konseptet.

Hvorfor er dette viktig?

Barn kan begynne å ha ansvar for egen tannpuss fra tiårsalder. Tannhelsepersonell ser at mange barn i denne aldersgruppa ikke har denne ferdigheten og vil derfor sikre at alle barn får pusseundervisning i barneskolen.

Kontakt

Tannpleieren i den enkelte kommune.