Påfyll for kantineansatte i ungdomsskole

Av: Guro Høydal / Publisert: 30.08.2018 / Oppdatert: 30.08.2018
Matlaging på kantinekurs
Målet med kurset er å inspirere de som jobber i og med kantine eller matbod i ungdomsskolen til å lage mer fristende og sunn mat til elevene.
Foto: ©Helsedirektoratet
Åpne
  • Kostnad: Gratis. Oppskriftsbok til alle kursdeltakere
  • Periode: Våren før implementering av Liv og røre i Telemark

Om tilbudet

Inspirasjonskurs som gir ansvarlige og øvrige som jobber med kantina/matboden kompetanseheving og praktiske grep for å kunne tilby en kantine i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen.

Kurset er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med opplysningskontorene i landbruket, Norges Sjømatråd og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Telemark bidro under utviklingen av kurset og var pilot.

Hvorfor er dette viktig?

Det er viktig å legge til rette for et sunt mattilbud i ungdomsskolekantinene. Kurset består av både teori og praksis på skolekjøkken.

Kontakt

Kursleder
Guro Høydal
guro.hoydal@t-fk.no
tlf. 470 83 927

Telemark fylkeskommune
Jorunn Borge Westhrin
jorunn-borge.westhrin@t-fk.no 
tlf. 35 91 73 78 / 920 94 996