Fysisk aktivitet i fag og holdningsarbeid – et heldagskurs

Av: Lene Sjølie / Publisert: 22.05.2015 / Oppdatert: 30.08.2018
Illustrasjonsfoto av to jenter som bruker forstørrelsesglass
Fysisk aktivitet i skolen har positive effekter både for læring, læringsmiljø og fysisk og psykisk helse.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Kostnad: Gratis

Om tilbudet

Kurset har både teoretisk og praktisk tilnærming og bygger på ASK-studien (Active Smarter Kids). Dette kurset er en del av Liv og røre i Telemark.

Parallellsesjon på slutten av dagen for skole- og tannhelsetjeneste som tar for seg deres rolle i Liv og røre.

Hvorfor er dette viktig?

Fysisk aktivitet i skolen har positive effekter både for læring, læringsmiljø og fysisk og psykisk helse. Holdningsdelen skal bidra til at elever og foresatte har kjennskap til og erfaring med sammenhengene mellom fysisk aktivitet, sunt kosthold og læring, helse og trivsel.

Kontakt

Telemark fylkeskommune
Jorunn Borge Westhrin
prosjektleder Liv og røre i Telemark
jorunn-borge.westhrin@t-fk.no
35 91 73 78/920 94 996