Nærmiljøanlegg – få hjelp til å søke om spillemidler

Av: Therese Surdal Lahus / Publisert: 30.08.2018 / Oppdatert: 30.08.2018
Fotball
Spillemidler kan være en viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården.
Foto: Markus Spiske / Unsplash
Åpne
  • Kostnad: Gratis
  • Når: Fortløpende

Om tilbudet

Liv og røre-kommuner har tilbud om dialogmøte med en av våre rådgivere, ute i den enkelte kommune. Rådgiverne kan komme med tips til planleggingsprosessen, vise forslag til ulike nærmiljøanlegg og veilede på hva som trengs for å sende inn en spillemiddelsøknad.

Det kan søkes om 50 prosent av godkjent kostnad, maks. 300 000 kroner per aktivitetsanlegg. Det kan søkes om spillemidler til flere aktivitetsanlegg i samme skolegård.

Øvrig finansiering kan være dugnad (et samarbeid med FAU), egeninnsats fra kommunalt tilsatte, kommunale midler og gaver fra banker, stiftelser eller lignende.

Hvorfor er dette viktig?

Spillemidler er en viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården. En kreativ og inspirerende skolegård stimulerer til lek og fysisk aktivitet for elevene. Den kan også gjøre det enklere å flytte fagene ut i tråd med Liv og røre.

Kontakt

Therese Surdal Lahus
rådgiver idrett, anleggsutvikling og friluftsliv
35 91 74 32/99 27 65 30
therese.lahus@t-fk.no

Marte Aksnes
rådgiver idrett, anleggsutvikling og friluftsliv
35 91 72 79/ 915 25 278
marte.aksnes@t-fk.no 

Mer informasjon om tilskudd til nærmiljøanlegg

Les mer om spillemidler på våre nettsider eller på www.anleggsregisteret.no.