Sluttrapport: Liv og røre i Kragerø

Av: Guro Høydal/Jorunn Borge Westhrin / Publisert: 16.10.2018 / Oppdatert: 16.10.2018
Liv og røre på Helle skole i Kragerø
Liv og røre i Kragerø skal bidra til bedre læring, trivsel og helse for barn og unge i skoler og SFO.
Foto: Dan Riis
Åpne

Om Liv og røre i Kragerø

Liv og røre i Kragerø er et prosjekt eid av Kragerø kommune. Prosjektet hadde oppstart 01.08.2015, og er nå gjennomført over tre skoleår ved følgende fem skoler i Kragerø kommune: Helle skole, Kragerø skole (barne- og ungdomsskole), Sannidal skole, Sannidal ungdomsskole og Levangsheia skole. Utvikling og implementering av prosjektet har gått parallelt.

Telemark fylkeskommune har vært pådrivere og bidratt med ressurser, kompetanse og kursing. Vi har også gitt økonomisk støtte til gjennomføring og evaluering.

Prosjektet har vært et forprosjekt til hovedprosjektet Liv og røre i Telemark.

Evaluering av Liv og røre i Telemark

I hovedprosjektet Liv og røre i Telemark vil følgende bli evaluert:

  • Hvilken effekt har Liv og røre i Telemark på psykososial helse, fysisk form, aktivitetsnivå, kosthold og kostholdsmønster, læring og læringsmiljø og mobbing?
  • Hvor tilfreds er elever, lærere og skoleledelse med Liv og røre?
  • Hvilke faktorer virker fremmende og hemmende for implementering av Liv og røre i den enkelte kommune/ved de enkelte skolene?

I de tre årsrapportene som er laget av Universitetet i Sørøst-Norge ble også noen av spørsmålene over besvart når det gjelder Liv og røre i Kragerø.
 
Her kan du laste ned interaktiv sluttrapport for Liv og røre i Kragerø (PDF).