Folkehelsekonferansen 2019 – om å ha det bra

19.03.2019 08:30 - 19.03.2019 15:00

Tirsdag 19. mars 2019 arrangerer vi Folkehelsekonferansen 2019 i Ibsenhuset i Skien. Årets tema er «– om å ha det bra».

Norge er et godt sted å bo, leve og vokse opp. Likevel er det mange unge som opplever smerte og utenforskap. Ensomhet, stress, engstelse og tristhet er dagligdags for mange ungdommer. Er det normalt? Må det være sånn?

På Folkehelsekonferansen i Telemark 2019 settes disse temaene på dagsorden. Hvordan kan storsamfunnet med politikere og kommuneledere bidra, og hvordan skal vi kommunisere om og forstå livets hverdager?

Les mer om og meld deg på konferansen her