Konferanse om mat og måltider i barnehagen

12.11.2019 09:30 - 12.11.2019 15:00

Tirsdag 12. november 2019 arrangeres konferanse om mat og måltider i barnehagen. Arrangementet finner sted på Hjalmar Johansen videregående skole i Skien.  

Vil du vite hva som er nytt i Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen? Hvordan retningslinjen er knyttet til rammeplanen? Hvordan du kan jobbe for at mat og måltider blir en del av barnehagens pedagogiske virksomhet? Meld deg på konferansen! 

Målgruppe for konferansen er private og kommunale barnehageeiere, kommuneoverleger, miljøretta helsevern, folkehelsekoordinatorer, styrere og pedagogiske ledere, kostholdsansvarlige i barnehagene og øvrig barnehagepersonell. 

Konferansen arrangeres av Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune. 

Konferansen er gratis, men på grunn av bestilling av mat og for å utnytte tilgjengelige deltakerplasser best mulig, ber vi om at du melder fra dersom du blir forhindret fra å komme. Manglende oppmøte uten avmelding belastes kr. 500,-. Derfor ber vi om fakturainformasjon ved påmelding. 

Påmeldingsfrist: 4. november 2019

Vel møtt! 

Program for dagen

Klikk her for påmelding