Søknadsfrist tilskudd til folkehelse, kultur og idrett

15.01.2019 - 15.01.2019

Telemark fylkeskommune lyser ut midler til frivillige organisasjoner til folkehelsetiltak og til arrangementer og tiltak innen kultur og idrett. 

Det er to tildelingsrunder hvert år. Første søknadsfrist er 15. januar. Andre søknadsfrist er 30. juni.

Les mer her