Forum for frivillighet og folkehelse

Av: Heidi.Hamadi / Publisert: 16.10.2018 / Oppdatert: 30.11.2018

Etter initiativ fra flere frivillige organisasjoner ble opprettelsen av Forum for Frivillighet og Folkehelse (FFF) vedtatt som en del av Regional Strategi for Folkehelse i Telemark 2012-2016

Bakteppet var en felles forståelse med Telemark fylkeskommune om at deltagelse i det frivillige organisasjonsliv gir sosial tilhørighet, skaper meningsfylte og samfunnsnyttige aktiviteter og gir læring, og at frivillig sektor derfor utgjør en av hjørnesteinene i folkehelsearbeidet.

Formålet med forumet var å bidra til å styrke det frivillige arbeidet i Telemark ved å bygge nettverk. Forumet hadde fokus på å styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, og mellom offentlig og frivillig virksomhet i Telemark.

I denne perioden har FFF bestått av fem medlemmer:

  • DNT Telemark
  • Telemark idrettskrets
  • Kirkens SOS
  • Der Du Bor-Grenland/ Frivillighetssentralene i Telemark
  • Telemark Røde Kors

Rådgiver for folkehelse har deltatt i forumet fra administrasjonens side.

Her kan du lese det tidligere Forum for frivillighet og folkehelses mandat (pdf)