Veiledningsmateriell

Av: Lene Sjølie / Publisert: 16.02.2015 / Oppdatert: 01.11.2017

Folkehelsa i Telemark 2016 - oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Rapport om folkehelsa i Telemark. Rapporten tar for seg ulike mål på helsesituasjonen blant befolkningen i Telemark samt ulike faktorer som påvirker helsa. Rapporten har sitt grunnlag i Folkehelselovens § 21 som sier at fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket.
Les mer om og last ned rapporten

Folkehelsekommune - veiviser i lokale folkehelsetiltak

Nettbasert, praktisk hjelpemiddel til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid, for å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk.
Se veiviser på Helsedirektoratets nettsider

God oversikt - en forutsetning for god folkehelse

Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Oversikten skal bidra til et treffsikkert og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Veilederen inneholder blant annet Helsedirektoratets råd om hvordan arbeidet med oversikt kan utføres i praksis.
Les heftet på Helsedirektoratets nettsider

Folkehelse og kommuneplanlegging - moment og tipsliste

Moment- og tipslista er utformet primært for fylkesmannens behandling av kommunale planer. Den kan også inspirere til kommunale og fylkeskommunale folkehelsedrøftinger i planarbeidet. Lista skal sikre at folkehelse blir ivaretatt i kommunal planstrategi og i videre planarbeid.
Les heftet på Helsedirektoratets nettsider

Det er her jeg bor!

Veiledningshefte fra organisasjonen Voksne for barn om barn og unges medvirkning i kommunal planlegging. 
Heftet kan kjøpes i Voksne for barns nettbutikk, pris kr. 45,-.
Les mer og bestill veiledningsheftet på www.vfb.no  

www.kommunetorget.no

På Kommunetorget.no får du tips og hjelp til å planlegge folkehelse i din kommune: Hva er planlegging, hvorfor planlegge, hvordan planlegge. Du finner også en del praksiseksempler.
www.kommunetorget.no

Brukerveiledninger for folkehelseprofiler og statistikkbanker

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du brukerveiledning for folkehelseprofilene og statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa.