Statistikkpakker for kommunene

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 05.12.2018 / Oppdatert: 11.02.2019
Bruk statistikkpakkene som et verktøy i kommunenes arbeid med folkehelseoversikt.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Statistikkpakkene er ment som et verktøy i kommunenes arbeid med folkehelseoversikt jamfør folkehelseloven §5. Statistikken er hentet fra Folkehelseinstituttets statistikkbank kommunehelsa, Statistisk sentralbyrå, Ungdata og Telemark fylkeskommune. Statistikkpakkene inneholder relevant statistikk innenfor temaene

a) Befolkningssammensetning
b) Oppvekst- og levekårsforhold
c) Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
d) Skader og ulykker
e) Helserelatert atferd
f) Helsetilstand

Her kan du laste ned en oversikt over når tallmaterialet i statistikkpakkene blir oppdatert (PDF)

Statistikkpakkene ble sist oppdatert 12.02.19.