Fylkeskommunen skal understøtte det kommunale folkehelsearbeidet

Av: Lene Sjølie / Publisert: 16.02.2015 / Oppdatert: 05.12.2018
Fylkeskommunen har utarbeidet statistikkpakker for hver kommune og arrangerer kurs og seminarer med oversiktsarbeidet som tema.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

For å bistå kommunene med arbeidet, har Telemark fylkeskommune utarbeidet statistikkpakker for hver kommune.

I tillegg veileder vi kommunene på forespørsel og arrangerer kurs og seminarer med oversiktsarbeidet som tema.