Vi vil styrke samarbeidet med frivilligheten

Av: Heidi Hamadi / Publisert: 12.05.2017 / Oppdatert: 12.05.2017
Folkefest i Morgedal ved tenning av OL-ilden for Ungdoms-OL 2016.
Frivillighetsmeldinga avklarer roller og ser på hvordan fylkeskommunen kan samarbeid bedre med frivilligheten.
Foto: Cathrine Dokken
Åpne

Frivillighetsmeldingen avklarer fylkeskommunens rolle og ansvar overfor frivillig sektor gjennom å vise en oversikt over fylkeskommunens ulike tiltak, tilskuddsordninger og insentiver overfor det frivillige arbeidet.

Samtidig ønsket vi å få de frivillige selv i tale, og få økt og mer sikker kunnskap om hva fylkets frivillige organisasjoner selv mente ville være viktige tiltak for å sikre den frivillige innsatsen også inn i framtiden.

Meldingen gir derfor også en oversikt over tiltak som kan bidra til ytterligere styrking av samarbeid og samordning mellom fylkeskommunen og frivillig sektor.

Bred prosess og medvirkning

Ved utarbeidelsen av meldingen ble det gjennomført både åpne møter og en større spørreundersøkelse med over 160 respondenter fra kommunene, og fra ideelle og frivillige organisasjoner i fylket.

Svarprosenten var overveldende; 93 gav tilbakemelding, hvorav ett svar var et samlesvar for 24 foreninger. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en rapport. Rapporten kan du lese mer om her. 

Innspillene fra spørreundersøkelsen var med å danne hovedgrunnlaget for tiltaksplanen som ble utarbeidet. Den er delt inn i fire deler som viser til de fire formåla for meldingen:

  1. Størst mulig grad av forutsigbare vilkår for drift.
  2. Samordning og reduksjon av byråkrati når man søker støtte.
  3. Høring av de frivillige i saker som rører deres kjernesaker og vilkår for drift.
  4. Møteplasser for utveksling av erfaring og kompetanse.

Flere tiltak er allerede gjennomført

Flere av tiltakene er allerede gjennomført i 2016. Dette gjelder blant annet samordning av tilskuddsordninger og forbedring av informasjon, søkeprosess og søkeskjema for støtteordningene innen kultur, idrett og folkehelse. De frivillige har vært tett på dette forbedringsarbeidet som testgruppe og rådgivere for forbedringer.

Resultatet av arbeidet ble en helt ny søkeportal for tilskuddsordninger innenfor for kultur, idrett og folkehelsemidler som ble tatt i bruk i november 2016.

Plan for 2017

For 2017 har fylkestinget vedtatt at vi skal arbeide med disse tiltakene:

  • Inngå nye treårige partnerskapsavtaler innenfor folkehelse. Nye avtaler ble signert 11. mai.
  • Gjennomgå partnerskapsavtalen med Telemark Kulturnettverk. Arbeidet gjennomføres av team kultur.
  • Lage årshjul med relevant informasjon for de frivillige.
  • Bidra til at kommunene i fylket utarbeider egne frivillighetsplaner.
  • Gjennomgå mandat, representasjon og representativitet for Forum for Frivillighet og folkehelse. Samtidig utrede om og hvordan forumet kan bli et høringsorgan på linje med andre fylkeskommunale råd.
  • Arbeide med kurs og møteplasser.