Vi vant prisen Årets frivillighetskommune!

Av: Lene Sjølie / Publisert: 06.12.2017 / Oppdatert: 06.12.2017
Glade prisvinnere av Årets frivillighetskommune 2017
Tone Berge Hansen og Eli Ducros mottok prisen for årets frivillighetskommune.
Foto: André Skjelin Ottosen
Åpne

– Dette er så moro, og kun mulig fordi det er et godt samarbeid mellom oss og frivilligheten, sier Tone Berge Hansen, leder i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse. Hun tok tirsdag kveld imot prisen «Årets frivillighetskommune» sammen med Eli Ducros, daglig leder i Telemark Røde Kors.

– Det er så viktig at kommuner og fylkeskommuner har en politikk for frivillighet! KS oppfordrer derfor kommunene og fylkeskommunene til å utarbeide egen lokal frivillighetspolitikk, sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Helgesen delte ut prisen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne og styreleder for Frivillighet Norge Heikki Holmås. 

En av tre nominerte

Prisen «Årets frivillighetskommune» deles ut av KS og Frivillighet Norge og gis til en kommune eller fylkeskommune som har en frivillighetspolitikk som gir en positiv effekt for frivillige organisasjoner og for lokalsamfunnet.

Telemark fylkeskommune ble i år nominert som en av tre. De to andre nominerte var Fredrikstad kommune og Asker kommune.

Juryens begrunnelse

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne delte ut prisen på Sentralen i Oslo tirsdag kveld sammen med styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og styreleder for Frivillighet Norge Heikki Holmås.

Telemark fylkeskommune fikk prisen blant annet for å kartlegge frivilligheten i fylket, lage egen frivillighetsmelding, inngå partnerskapsavtaler med frivillige folkehelseorganisasjoner og lage en forenklet søknadsportal for lag og foreninger:

«Vinneren av årets pris er en kommune/fylkeskommune som har jobbet systematisk og godt med frivillighet. Vinneren har vært en aktiv tilrettelegger når det gjelder å få til et godt samspill mellom politikk og frivillighet.

Vinneren har nedlagt en stor innsats i å bli kjent med hva som rører seg i frivillig sektor gjennom å kartlegge frivilligheten. I tillegg har vinneren utviklet sin politisk vedtatte frivillighetsmelding i dialog med bredden av frivilligheten som på den måten har vært med å påvirke den nye frivillighetspolitikken.

Eksempler på tiltak som er etablert etter innspill fra de frivillige organisasjonene er en felles søknadsportal for alle tilskuddsordninger på frivillighetsfeltet. I tråd med rådene fra de frivillige organisasjonene er søknadsskjemaene endret slik at de er enkle å bruke. Vinneren har også opprettet treårige partnerskapsavtaler med flere organisasjoner.

Juryen mener den måten vinneren har jobbet med utviklingen av frivillighetspolitikk på, har stor overføringsverdi både til kommuner og fylkeskommuner.»

Les mer om prisen på KS sine nettsider.

Utdeling av Årets frivillighetskommune 2017

Foto: Birgitte Heneide
Åpne

På bildene: Prisutdelerne Solveig Horne, barne- og likestillingsminister, Heikki Holmås, styreleder for Frivillighet Norge og Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS - sammen med glade prismottakere Eli Ducros, daglig leder i Telemark Røde Kors og Tone Berge Hansen, leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Telemark fylkeskommune.