- Vi må strekke oss lenger

Av: Eva Susanne Drugg, Tania Ripoll / Publisert: 09.12.2015 / Oppdatert: 10.12.2015
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid på fylkestinget i desember 2015
Sven Tore Løkslid på talerstolen fra fylkestinget i Vrådal.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

For å sikre at ungdommene våre lykkes i den videregående skolen, må vi styrke innsatsen i arbeidet med psykisk helse, sa fylkesordføreren til fylkestinget, og refererte til forskning som viser at det er like viktig med psykisk helse som fysisk helse.

- For eleven er begge deler like viktig, og burde være like selvfølgelig i skolen. Det blir det gode læringsresultater av, og gjennomføring!

- Pyskisk helse og trivsel er viktig for gjennomføring og læringsutbytte

Nye studier viser at søvnløshet og bekymringer blant tenåringer er fordoblet på to tiår. Det underbygges av resultatene fra rapporten «Ung i Telemark 2015».

Rapporten viser at de fleste ungdommer i Telemark trives i hverdagen. De har et godt forhold til foreldrene sine, bruker lite rusmidler og lever gode liv.

Samtidig viser undersøkelsen at en del ungdom viser tegn på psykiske plager. Dette er særlig utbredt blant jenter, og omfanget øker i løpet av ungdomstiden. Mange er også ensomme og en av fire elever i videregående har hatt tanker om å slutte på skolen i løpet av det siste året.

- Rapporten løfter bevisstheten om hva psykisk helse og trivsel betyr for gjennomføring og læringsutbytte i videregående skole, sa Løkslid.

Mener alle bør bestå videregående opplæring

Samtidig mente fylkesordføreren at regelverket i videregående opplæring er for rigid, og refererte hvordan frafall registreres i skolen. Ungdom som gjennomfører kravene som lærekandidater og som får sitt kompetansebrev holdes i dag utenfor statistikken og kategoriseres som drop-outs, fortalte han.

- Når alle godkjente utdanningsløp er talt med, bør vi ha som ambisjon at 100 prosent skal fullføre og bestå. Noe annet er en fallitterklæring, sa Løkslid.

Flere folk og arbeidsplasser til Telemark

- Vår viktigste jobb er å få flere folk og flere arbeidsplasser til Telemark. Dette er et mantra mine forgjengere har vært tydelige på, og som jeg i høyeste grad slutter meg til, sa fylkesordføreren.

Han framhevet at selv om Telemark siden finanskrisen i 2008 har mista mer enn 3000 arbeidsplasser i privat næringsliv, så viser NHOs økonomibarometer at næringslivet i Telemark som ett av to fylker i landet ser positivt på markedsutsiktene i 2016.

- Forutsetningene er på plass, sa Løkslid. Vi har naturressursene, vi har infrastrukturen og rom for vekst, vi har industrikompetansen og forskningsmiljøa.

Løkslids oppskrift for næringslivsvekst i Telemark var trefaset:

  • snakke opp markedsutsiktene, tørre å ta en posisjon og få frem alt det positive som skjer i Telemark, gode idéer og muligheter.
  • forsterke innsatsen i næringsarbeidet
  • rammeverket, det vil si infrastrukturen rundt, til og i Telemark, som Løkslid karakteriserte som det som virkelig er i ferd med å bli vårt aller største fortrinn:

- Vi må ta en posisjon i det grønne skiftet og fylle begrepet med innhold. Det er bare en ting å si til verdens klimatopper som nå sitter i Paris: Look to Telemark!

Snakke med en stemme

- En ting er sikkert. Det gir resultater når Telemark snakker samme budskap (såkornfond). Vi skal fortsette arbeidet, og jobbe ennå mer aktivt inn mot statlige myndigheter, sa fylkesordføreren, og trakk fram fire punkt som det skal jobbes for:

  • friske midler til forskning og utvikling
  • viktig infrastruktur
  • flere statlige arbeidsplasser
  • bånn trøkk på universitetsstatus til Høgskolen

- Jeg mener vi må tørre å gå nye veier. Telemark trenger politisk mot i næringsarbeidet. For å si det forsiktig: det mangler ikke aktører i næringsapparatet i Telemark. Skal vi klare å markedsføre fortrinnet vårt må vi spisse og målrette budskapet. Vi trenger da et partnerskap med tydelige avklarte roller og ansvar, sa Løkslid.

- Flyktningesituasjonen vil kreve en ekstraordinær innsats

I sommer fulgte vi flyktningestrømmen til Europa via tv-skjermen. Nå ser vi den i vårt eget fylke. Fylkesordføreren er sikker på at dette vil påvirke Telemark fremover.

- Dette vil kreve en ekstraordinær innsats. På kort sikt handler det om at flyktningene må få en seng å sove i. På lengre sikt handler dette om å gi flyktningene skolegang, arbeid og en mulighet for et godt liv i vårt fylke.God integrering vil kreve ekstra innsats fra oss alle, men dette skal vi klare. Vi har ikke råd til å mislykkes, sa Løkslid.

Vil overta utviklingsoppgaver

- På vegne av Telemark ser jeg frem til å jobbe med regionsreformen, Jeg tror det er både riktig og viktig, sa fylkesordføreren i sin tale til fylkestinget, og mente samtidig at det må tenkes nytt om det regionale nivået.

- Når Stortinget har bestemt at vi skal ha et folkevalgt regionalt nivå, må dette underbygges. Det gjør man ikke ved å ta fra fylkeskommunen tannhelsetjenesten eller videregående opplæring. Nye folkevalgte regioner må tilføres flere samfunnsoppgaver, ikke fratas dem.

Telemarks fylkesordfører mener en overføring av utviklingsoppgaver fra fylkesmannen vil være et naturlig sted å begynne.

- I tillegg er jeg overbevist om at nye regioner vil kunne håndtere en del oppgaver som i dag ligger under statlige direktorat. Slik, og bare slik, kan en regionreform bli en suksess. Slik, og bare slik, kan Regjeringens prosjekt bli en demokratireform i praksis, sa han.