- Vi må satse på de over 60

Av: Lene Sjølie / Publisert: 03.02.2016 / Oppdatert: 10.02.2016
Fra venstre: Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør for oppvekst og aldring i Helsedirektoratet, Hans Edvard Askjer, fylkesvaraordfører i Telemark fylkeskommune, Anne Karin Andersen, rådgiver i Telemark fylkeskommune og Audun Fladmoe, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
På dialogkonferansen 27. januar: fra venstre Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør for oppvekst og aldring i Helsedirektoratet, Hans Edvard Askjer, fylkesvaraordfører i Telemark fylkeskommune, Anne Karin Andersen, rådgiver i Telemark fylkeskommune og Audun Fladmoe, forsker ved Institutt for samfunnsforskning
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Telemark fylkeskommunene var arrangør og deltakerne var både fra offentlig sektor, hovedsakelig fra kommunene, fra frivillig sektor og noen fra næringslivet.

- En vellykket konferanse på både faglig innhold og engasjement, skal vi tro tilbakemeldingene, sier Anne Karin Andersen, prosjektleder for utredningsarbeidet Aktive 60+.

Dialog med kommunene

Hensikten med konferansen var i tillegg til å kommunisere sentrale myndigheters mål og strategier, nyere forskningsresultater samt gode eksempler til tiltak, å få kommunene i tale om utredningsgruppens foreløpige utkast til konklusjon.

Utredningsgruppa, som nå går inn i siste fase med arbeidet som skal være ferdig til påske, fikk gode innspill i paneldebatten og disse tas med i det videre arbeidet. Dette tas med i det videre regionale folkehelsestrategiarbeidet.

Kommunene må ta nye grep

Fylkeskommunen både kan og ønsker å være en samarbeidspartner og pådriver for at kommunene i Telemark og sykehuset innarbeider folkehelsetiltak mot eldrebefolkningen i sine planer, avtaler og på sine fellesarenaer.

- Den enkelte kommune må ta nye grep. Det handler om utvikling og ledelse, politisk som administrativt. I den grad kommunene finner det nyttig vil fylkeskommunen kunne bidra, men fylkeskommunen kan ikke løse det. Det må kommunene selv gjøre.

- Vi håper deltakerne fikk inspirasjon til sammen med andre aktører i sitt lokalmiljø/sin kommune å "brette opp erma" og skape grobunn for nytenking og handling. Ikke minst at både utfordringer og muligheter knyttet til gruppa 60+ tas med i kommunalt planarbeid.

Første mulighet er kommunal planstrategi som kommunene er i gang med. Viktige aktører lokalt er særlig eldreråd og pensjonistforeninger som pådriver for gruppa.

Program og presentasjoner fra konferansen

(Lastes ned som PDF.)

Bilde under: Grenland Friteater ved skulespillerne Lars Vik og Anne-Sophie Erichsen spilte et utdrag fra "Reisen til Venezia". 

Reisen til Venezia

Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne