Vellykkede arbeidsmøter om helseoversikter

Av: Lene Sjølie / Publisert: 17.11.2014 / Oppdatert: 17.11.2014
Bilde fra arbeidsmøte på Notodden 11 november 2014
Arbeidsmøte om helseoversikter for kommunene i Øst-Telemark ble avholdt på Notodden 11. november.
Åpne

Til sammen har 44 personer fra 17 av 18 kommuner i Telemark deltatt på møtene. Deltakerne har blant annet vært folkehelsekoordinatorer, kommuneplanleggere, kommuneoverleger, samhandlingskoordinatorer, assisterende rådmann, kommunalsjefer innen helse og oppvekst og representanter fra miljørettet helsevern.

Grunnlag for planstrategi

Hvert fjerde år skal kommunene utarbeide et skriftlig oversiktsdokument som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet og utarbeidelsen av ny planstrategi. Temaet for arbeidsmøtene har vært kommunenes arbeid med oversikt over folkehelsen i befolkningen, og positive og negative faktorer som kan virke inn på denne jamfør Folkehelseloven §5. 

På møtene fikk kommunene presentert to verktøy som fylkeskommunen har utarbeidet i forbindelse med oversiktsarbeidet:

Statistikkpakkene er en samling av folkehelsestatistikk fra ulike kilder som kan brukes inn i oversiktsarbeidet. Statistikkpakkene vil bli oppdatert i begynnelsen av februar hvert år. Malen for oversiktsdokumentet har fylkeskommunen utviklet etter inspirasjon fra Oppland fylkeskommune og kommunene i Nord-Gudbrandsdalen.

Relevant for kommunene

Torunn Hovde Kaasa er folkehelse- og frisklivskoordinator i Hjartdal kommune og deltok på møtet på Notodden rådhus.

– Møtene var veldig relevante for kommunene. Verktøyene var oversiktlige og forståelige. Det at statistikkpakkene samler relevant statistikk på et sted vil være tidsbesparende for kommunene. Vi ble mer bevisst på faren for å feiltolke statistikken. Det er viktig å gå bak tallene i statistikkgrunnlaget på en måte som skaper rom for refleksjon om ulike årsakssammenhenger, sier Torunn.