Velkommen til seminar om arbeidet med folkehelseoversikt og oversiktsdokument i kommunene

Av: Oda Kobro Börjesson / Publisert: 25.03.2019 / Oppdatert: 25.03.2019
Foto: Racorn/Mostphotos.com
Åpne

På tide med ny folkehelseoversikt i din kommune!

Folkehelseloven med tilhørende forskrift stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal danne grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid.

Hvert fjerde år skal kommunen utarbeide en skriftlig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Denne skal ligge til grunn før arbeidet med kommunal planstrategi som alle kommuner skal utarbeide i 2020 (§ 6 Folkehelseloven). Det er derfor tid for å utarbeide nye oversiktsdokumenter for kommunene. Gjennom erfaringsdeling og gruppearbeid, skal seminaret bidra til inspirasjon og ideer til arbeid med eget oversiktsdokument.

Ny felles folkehelseoversikt for den nye regionen

Seminaret arrangeres som et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune. Våren 2019 utarbeider Vestfold og Telemark fylkeskommuner et felles dokument med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i den nye regionen. Arbeidet med dette dokumentet vil bli presentert på seminaret.

Ønsker du å delta?

Målgruppen for seminaret er personer som arbeider med oversiktsarbeid etter folkehelseloven i kommunene i Vestfold og Telemark (kommuneoverleger, folkehelsekoordinatorer, folkehelsekontakter m.m.).

Samlingen er gratis for inntil to deltagere per kommune, men med bindende påmelding. Det oppfordres til flere deltakere fra hver kommune.

Påmeldingsfristen er 10. april. Meld deg på via: https://telemark.pameldingssystem.no/folkehelseoversikt-og-oversiktsdokument