Velkommen til regional konferanse om mat og måltider i barnehagen

Av: Guro Høydal / Publisert: 04.10.2019 / Oppdatert: 04.10.2019
Foto: Ole Walter Jacobsen
Åpne

Tirsdag 12. november 2019 arrangeres konferanse om mat og måltider i barnehagen. Arrangementet finner sted på Hjalmar Johansen videregående skole i Skien.

Målgruppe for konferansen er private og kommunale barnehageeiere, kommuneoverleger, miljøretta helsevern, folkehelsekoordinatorer, styrere og pedagogiske ledere, kostholdsansvarlige i barnehagene og øvrig barnehagepersonell. 

Konferansen arrangeres av Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune. 

Ønsker du å delta? 

Konferansen er gratis, men på grunn av bestilling av mat og for å utnytte tilgjengelige deltakerplasser best mulig, ber vi om at du melder fra dersom du blir forhindret fra å komme. Manglende oppmøte uten avmelding belastes kr. 500,-. Derfor ber vi om fakturainformasjon ved påmelding. 

Påmeldingsfristen er 4. november. Meld deg på via https://telemark.pameldingssystem.no/matibarnehagen