Velkommen til folkehelsesamling på fylkeshuset 16. november

Av: Oda Kobro / Publisert: 04.10.2017 / Oppdatert: 17.10.2017
Jente med paraply
Meld deg på innen 9. november.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Her kan du komme med innspill til Regional plan for folkehelse og høre mer om Program for folkehelsearbeid i kommunene. Du vil også lære mer om forholdet mellom seksualitet og bruk av sosiale medier blant ungdom.

Samlingen er åpen for alle som jobber med folkehelserelaterte temaer i Telemark.

Tid og sted

Påmelding

Samlingen er gratis, men krever påmelding. Påmeldingen gjøres elektronisk på: telemark.pameldingssystem.no/folkehelsesamling16112017.

Frist for påmelding er 9. november. 

Program for dagen

11.30–12.00 Lunsj til de som ønsker det

12.00–12.45 Regional plan for folkehelse – orientering og mulighet for å komme med innspill og tilbakemelding

12.45–13.00 Benstrekk

13.00–13.30 Arbeidet med program for folkehelsearbeid i kommunene – status for arbeidet

13.30–14.00 Sosiale medier og seksualitet, en del av ungdoms folkehelse? v/ Frøydis Straume, SLT-koordinator i Skien kommune

14.00–14.15 Benstrekk

14.15–15.30 Erfaringsdeling fra kommuner og frivillige organisasjoner inn mot folkehelseprogrammet

15.30 Vel hjem!

Vi håper å se deg!