Vedtok prosjektplan for folkehelsestrategi

Av: Lene Sjølie / Publisert: 25.02.2013 / Oppdatert: 15.04.2013
Illustrasjon: Alt henger sammen med alt
Alt henger sammen med alt!
Foto: Camilla Ihlebæk
Åpne

Saken og prosjektplanen kan du lese her (pdf).

Det er innhentet anbud på prosjektledelsen og dette er tildelt Høgskolen i Vestfold ved adminstrativt ansvarlig Elin Andersen Gade og fagansvarlig Eyvin Bjørnstad.

Arbeidet starter opp med åpent Kick-off 7.mars på Hjalmar Johansen videregående skole, Auditoriet, Fritidsparken, Skien.
Les mer om konferansen 

Første møte i prosjektgruppa er 14.mars.
Prosjektgruppa skal ha ferdig et høringsutkast innen sommerferien.