Ung i Telemark 2015 er i gang

Av: Lene Sjølie / Publisert: 06.02.2015 / Oppdatert: 06.02.2015
«Si hva du mener uten å bruke stemmen» er budskapet på plakater som skal henges opp på skoler over hele fylket de kommende dagene.
Foto: Hilde Evensen Holm
Åpne

Onsdag var nærmere 40 kontaktpersoner i kommunene og på de videregående skolene samlet til kick-off i Skien.

10 000 ungdom får tilbud

Ung i Telemark 2015 er en levekårsundersøkelse for ungdom. Spørsmålene vil belyse hvordan de har det som unge i den kommunen de bor, og i fylket som helhet. De svarer anonymt, på pc i skoletiden.

Undersøkelsen vil foregå i slutten av februar og begynnelsen av mars. Hele 10 000 ungdom fra 39 ungdomsskoler og 13 videregående skoler får tilbud om å være med.

Under kick off-samlingen på Høyers hotell onsdag fikk kontaktpersonene informasjon om praktisk gjennomføring av undersøkelsen, tips til bruk av resultatene fra undersøkelsen og erfaringer fra tilsvarende undersøkelse i Vestfold.

Si hva du mener

Ungdomsbedriften Consilium fra Hjalmar Johansen videregående skole presenterte plakater som skal hjelpe til med å gjøre undersøkelsen kjent.

«Si hva du mener uten å bruke stemmen» er budskapet på en av plakatene som skal henges opp på skoler over hele fylket de kommende dagene. Det er viktig å få ungdommer engasjert i undersøkelsen for å få så mange som mulig til å svare.

Erfaringen fra andre som har gjennomført tilsvarende fylkesundersøkelser viser at det blir stort lokalt engasjement rundt resultatene. Lokale data gir eierskap til utfordringene.

-Dette vil gjelde ungdom i vår kommune, i vårt nabolag og på vår skole, ble det sagt under samlingen.

Hovedresultatene fra undersøkelsen blir presentert på en stor konferanse i Kragerø 21. og 22.oktober.

Les mer om undersøkelsen her

Ung2015-plakater

Elevene Brage Tangen Riis, Vilde Skilbred, Vilde Heldal og Mari Løvlid Tangen har utformet plakatene til Ung i Telemark 2015.


Foto: Hilde Evensen Holm
Åpne

Over: Elevene Brage Tangen Riis, Vilde Skilbred, Vilde Heldal og Mari Løvlid Tangen har utformet plakatene. Foto: Hilde Evensen Holm

Kick-off-Ung2015
Åpne

Over: Ung i Telemark 2015 er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, KoRus-sør og Høgskolen i Telemark.

Fra venstre: Asle Bentsen (KoRus-Sør), Mona Kluck og Kjersti Norgård Aase (begge Telemark fylkeskommune) og Rosanne Kristiansen (KoRus-Sør). Foto: Hilde Evensen Holm

Presentasjoner

Praktisk gjennomføring av Ung i Telemark 2015, Asle Bentsen og Rosanne Kristiansen, KoRus – Sør

Hva vil Telemark fylkeskommune med Ung i Telemark 2015?, Mona Kluck og Kjersti Norgård Aase, Telemark fylkeskommune

Resultater fra Ung i Vestfold 2013, Ingvild Vardheim, Telemarksforskning

Erfaringer fra Ung i Vestfold 2013, Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune