Turveger for alle

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 16.06.2015 / Oppdatert: 17.06.2015
Fylkesrådet for personer med nedsatt funksjonsevne på befaring for å se på turveg i Seljord
Her er delegasjonen på vei ut mot Sjøormtårnet i Seljord. Vegen ut til tårnet er bygd av tre på pålar ned i våtmarken. Langs turvegen er det satt opp sittebenker.
Foto: Kjersti Berg
Åpne

Han er leder i fylkesrådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Rådet, som består av ni personer, var denne uken på befaring for å se på flere turveger som enten er opparbeidet eller er under gjennomføring. 

- Det er viktig for funksjonshemmede å komme seg ut i naturen. Det gjelder også for de med barnevogn og rullatorer, sier Anundsen.

Han sitter i rullestol, og ruller nedover en tursti fra Tinfos på Notodden langs Tinnelva.

- Det går greit, man kan ikke forvente at det skal være asfalt over alt, sier han.

I løpet av dagen besøkte han og resten av rådet også Sauland, Seljord og Kviteseid.

- Enkelt for alle

- Sentrumsnære turveger har fokus på attraktivitet, folkehelse og stedsutvikling. Det skal være enkelt for alle å ta seg en tur, sier Kjersti Berg i Telemark fylkeskommune, som jobber med universell utforming.

Hun forteller at det er et mål om at alle tettsteder med mer enn 1000 innbyggere bør ha en universell utformet turveg,

- At vi tilrettelegger for noen gjør at flere kan ta turvegene i bruk, sier Berg.

Et lite stopp langs turvegen langs Tinnelva.

Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Har jobbet med turveger i flere år

Allerede i 2009 arrangerte folkehelsearbeidet i Telemark «En sti for alle i Drangedal». 

For tre år siden startet et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark og Statens vegvesen et samarbeid for å bidra til økt fokus og kunnskap om universell utforming av turområder i nærmiljøet. Prosjektet fikk navnet «Sentrumsnære turveger med universell utforming».

- Siden 2012 har fylkeskommunen og fylkesmannen fått midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vi har gjort tilgjengelig for kommunene å søke på, forteller Berg.

Alle 18 kommuner i Telemark deltar i prosjektet, som skal bidra til å skape likestilling og økt likeverd.

Siden 2013 har kommuner som har søkt fått ca. 620 000 kr til sammen i rene tilskudd. I år har de sju kommunene Kragerø, Kviteseid, Drangedal, Vinje, Hjartdal, Siljan og Nissedal fått støtte til prosjektet. Midlene brukes til å bedre turveger med for eksempel grus, skilting, benker og belysning.