Trafikksikkerhetskonferansen 2014

Av: Kjell-Tore Haustveit / Publisert: 07.01.2014 / Oppdatert: 07.01.2014
Sundvolden 12.-13.februar
Foto: Anders Aa. Hagen/ Trygg Trafikk
Åpne

Årets konferanse tar utgangspunkt i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017 og spør: Hva skal til for at vi når målet om å halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023?

Les mer om programmet til høyre på siden.

Påmeldingsfrist: 10.januar 2014 

Konferansen arrangeres av fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Buskerud, Telemark og Vestfold.