Tråkk til!

Av: Mona Birigitte Rasmussen / Publisert: 20.08.2015 / Oppdatert: 04.11.2015
Par på sykkeltur i Tinn, Telemark
Telemark har ambisjoner om å bli sykkelfylke nummer én.
Foto: Fotograf Jacobsen
Åpne

Konferansen er todelt. Dag 1 starter kl 08:30 med Fylkeskulturkonferansen 2015 som avsluttes offisielt kl 16.00. Resten av dag 1 og dag 2 vil dreie seg om sykkelsatsingen gjennom LUK, «Lokal utvikling i kommunen». Dag 2 avsluttes kl 15.00.

Dag Erik Pedersen leder konferansen

Konferansen blir ledet av tidligere proffsyklist Dag Erik Pedersen og er knyttet opp til fylkeskommunen sin nye strategi for idrett og friluftsliv og sykkelsatsningen i Telemark.

Flere spennende foredragsholdere vil dele sine tanker og utfordrer oss på temaer som har pekt seg ut som viktige satsingsområder. Siden et av satsingsområdene er sykkel, har vi valgt å legge siste LUK-samling i tilknytning til fylkeskulturkonferansen.

Konferansen retter seg mot kommuner, offentlige etater, frivillige organisasjoner, næringslivet og utdanningsinstitusjoner.

Du finner detaljert program her (PDF).