To barnehager fikk folkehelseprisen

Av: Lene Sjølie / Publisert: 05.02.2014 / Oppdatert: 29.09.2016
Kverndammen barnehage får Folkehelseprisen 2013
Folkehelseprisen 2013 deles av Kverndammen barnehage i Skien og Hovenga og Radehuset barnehage i Porsgrunn. Prisen ble delt ut på Fotavtrykk Telemark 4. februar. Her mottar Tonje Nordli og Siri Eik Holje fra Kverndammen barnehage prisen av fylkesvaraordfører Lise Wiik.
Foto: Tom Riis
Åpne

Barnehagen som helsefremmende arena

Barnehagen er en viktig helsefremmende og forebyggende arena for utjevning av sosiale helseforskjeller. I 2013 ønsket vi å løfte fram barnehager som arbeider systematisk for å bidra til god helse og trivsel og som tenker helse og helsekonsekvenser i hverdagen, sier Jorunn Borge Westhrin, leder for helsefremmende barnehager og skoler i Telemark fylkeskommune. 

Mange gode kandidater - to prisvinnere!

Folkehelseprisen for 2013 deles på to barnehager: Kverndammen barnehage i Skien og Hovenga og Radehuset barnehage i Porsgrunn.

Prisen ble delt ut på Fotavtrykk Telemark tirsdag 4. februar. Prisen på 50 000 kroner deles med 25 000 kroner til hver barnehage. I tillegg får barnehagene et bilde av den svenske fotokunstneren Ingemar Myrén, «Eplets dans».

Hele 11 barnehager var nominert til Folkehelseprisen 2013 og juryen hadde en vanskelig jobb med å velge mellom mange gode kandidater. I juryen hadde Westhrin med seg Berit Moen, seniorrådgiver, og Roger Jensen, folkehelserådgiver, begge fra Fylkesmannen i Telemark.

Hovenga og Radehuset barnehage-Folkehelseprisen 2013

Foto: Tom Riis
Åpne
Bildet over: Heidi Omdal og May-Britt Bergland fra Hovenga og Radehuset barnehage i Porsgrunn mottar Folkehelseprisen 2013.

Juryens begrunnelser:

Begrunnelse for valg av Kverndammen barnehage

  • Kverndammen er en kommunal flerkulturell barnehage i Skien kommune med 12 ulike morsmål. Barnehagen satser friskt på utetid og fysisk aktivitet. Alle avdelingene har faste turdager, og de bruker nærmiljøet aktivt. De tilrettelegger også for aktivitetsdager der barna kan låne utstyr slik at alle kan få prøve seg for eksempel på ski.
  • Kverndammen barnehage bruker måltidene som sosial og kulturell arena. De serverer barna sunn og god mat etter Helsedirektoratets retningslinjer. Det står mat på bordet som alle kan spise uavhengig av religion. Kost og ernæring er et fast tema på foreldremøter.
  • Kverndammen barnehage jobber for at alle barna skal oppleve et trygt miljø preget av omsorg, respekt, likeverd og toleranse. Målet er at alle har en venn, og at alle blir sett. De ansatte er opptatt av det som forener heller enn det som skiller. Barnehagen jobber tett med andre instanser i kommunen.

Begrunnelse for valg av Hovenga og Radehuset barnehage

  • Hovenga og Radehuset er en barnehage i Porsgrunn som kan vise til et langvarig og kontinuerlig helsefremmende arbeid. De var tidlig ute med å markere at de var opptatt av utelek og utemiljø. Barnehagen har daglig aktivitet både ute og inne, har faste turdager og samarbeider med nærmiljøet og kommunen om utvikling av bla Llnnajordet aktivitetspark og uteområdet ved Borgehaven
  • Barnehagen har faste måltider og serverer sunn og variert mat. De har en andel i Osebakken andelsgård og høster økologiske grønnsaker til bruk i barnehagen. De er med på Fiskesprell og er en «5 om dagen» barnehage. Bursdagsfeiringene markeres med fruktfest.
  • Barnehagen bruker verktøyet «De utrolige årene» for å fremme barnas sosiale kompetanse, samt for å øke de voksnes kompetanse på å veilede/hjelpe barna. Det jobbes også kontinuerlig med det sosiale miljøet for de voksne i barnehagen, som er en av barnehagene i Porsgrunn med lavest sykefravær. 
    Barnehagen har gode rutiner for samarbeid med hjem, nærmiljø og kommunale instanser, bla sosiale opplevelser med beboerne på Borgehaven.

Se også andres pressedekning om Folkehelseprisen 2013: