Tilskudd til nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Av: Lene Sjølie / Publisert: 29.05.2015 / Oppdatert: 29.05.2015
Bestemor og barnebarn mater ender
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Telemark fylkeskommune har fått invitasjon fra Helsedirektoratet til å søke om deltakelse i utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. 15,7 millioner kroner som skal fordeles på 7 fylkeskommuner.

For å kunne søke om midler, må fylkeskommunen samarbeide med minst tre kommuner i fylket. Søknaden går via fylkeskommunen og kommunenes frist for å søke Telemark fylkeskommune om å være med på prosjektet er 19. juni. Det er skissert inntil kr 400 000 til hver kommune.

Søker etter gode prosjekter fra kommunene i Telemark

Hovedmål for tilskuddsordningen er gode nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.

Delmål:

  • Bedre folkehelseoversikter som kunnskapsgrunnlag for kommunale plan- og beslutningsprosesser jf. folkehelseloven §5
  • Bedre kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, og om hvordan folk har det i lokalsamfunnene
  • Utvikling av egnede metoder i medvirkningsarbeidet
  • Legge grunnlag for konkrete tiltak i samsvar med lokale folkehelseutfordringer
  • Tilrettelegging for kompetansebygging med regionale utdanningsinstitusjoner om nærmiljø og lokalsamfunnskvaliteters betydning for folkehelse

Telemark fylkeskommune søker derfor etter gode prosjekter fra kommunene i Telemark. Dette kan være tverrfaglig samhandling med utgangspunkt i folkehelseoversikter, planstrategi og planer med handlingsdeler, samt praktiske prosjekt og tiltak synliggjort med stedsutviklingsprosjekt, aktive skolegårder, universelt utforma turveier osv. Det er imidlertid viktig at prosjektet er knyttet til arbeidet med folkehelseoversikter jf. folkehelseloven §5.

Søknadsgrunnlag

Søknadsgrunnlag for tilskuddsordningen folkehelse og lokalsamfunn, med regelverk, invitasjon og bakgrunnsnotat. 

Samling i Bø 26. mai 2015 der det blant annet ble jobbet med ideer til søknader.

Søknadsfrist 19. juni

Kommuner som ønsker å søke har frist til fylkeskommunen fredag 19. juni 2015.

Telemark fylkeskommune samordner og ferdigstiller søknaden til Helsedirektoratet før sommerferien. Fylkeskommunens frist til Helsedirektoratet er 15. august.

Søknaden sendes Lene Hennum: lene.hennum@t-fk.no