Tilskudd til lavterskel fysisk aktivitet 2015 utgår

Av: Lene Sjølie / Publisert: 18.01.2015 / Oppdatert: 19.01.2015
Familie på vei til Gaustatoppen
Midler til lavterskel fysisk aktivitet er for 2015 omdisponert til Miljødirektoratet.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Endringene gjelder øremerkede midler til lavterskel fysisk aktivitet som fylkeskommunen de siste årene har mottatt fra Helsedirektoratet for tildeling til frivillige lag og foreninger.

Ingen utlysning av Folkehelsemidler for 2015

Disse midlene er nå omdisponert til Miljødirektoratet og er øremerket friluftsliv og folkehelse. Folkehelse har derfor ikke utlyst tilskuddsmidler for 2015.