Tilskudd til folkehelsearbeid i kommunene

Av: Heidi Hamadi / Publisert: 27.06.2017 / Oppdatert: 27.06.2017
Fire glade jenter på brygga i Skien.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Telemark fylkesting vedtok i vår at Telemark fylkeskommune skulle søke om å bli programfylke i Program for folkehelsearbeid i kommunene. Fylkestinget vedtok samtidig å lyse ut 500 000 kroner til folkehelsetiltak i kommunene i Telemark. Frist for å søke om disse midlene var 12. juni.

Søkte om tiltak for 1,8 millioner

I alt 11 kommuner søkte om tilskudd til ulike tiltak for i alt 1 790 000 kroner.

Styringsgruppen for folkehelsearbeidet har satt kriterier for utvelgelse av tiltak og prioritert søknadene. I styringsgruppen sitter representant for Fylkesmannen i Telemark, KoRus- Sør, Nav, rådmannskollegiet i Telemark, leder av hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, fylkesrådmannen og avdelingsleder for videregående opplæring i Telemark fylkeskommune.

I møte 22. juni besluttet styringsgruppen at midlene skulle deles ut til disse tiltakene/kommunene:

  • «Myskja-skolen» i Fyresdal kommune - 25 000 kroner
  • Kartlegging av barnefattigdom i Bø og Sauherad kommuner - 100 000 kroner
  • «Psykt bra!» i Bamble kommune - 50 000 kroner
  • «Barnevernsveke» i Vinje kommune - 30 000 kroner
  • «Skoleungdom på hybel» i Seljord kommune - 25 000 kroner
  • «Bekjemping av utenforskap» i Skien kommune - 85 000 kroner
  • «Infokvelder for Ungdomsrådet» i Tinn kommune - 30 000 kroner
  • «ViFritid», kartlegging av effekt i Notodden kommune - 50 000 kroner
  • Ungdomskonferanse og nettverkssamarbeid i Porsgrunn kommune - 75 000 kroner
  • Kurs for aktivitetsledere i Drangedal kommune - 30 000 kroner