Tilskudd til aktivitet for seniorer og eldre

Av: Lene Sjølie / Publisert: 16.12.2015 / Oppdatert: 16.12.2015
Ung jente og eldre dame sitter og prater på en benk
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, gjennom å skape aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt fellesskap.

Målgruppen er seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig.

Søk før 1. februar

Både organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter og stiftelser kan søke om midler. Søknadsfrist er 1. februar 2016.

Søknadsskjema og mer informasjon om tilskuddordningen finner du på Helsedirektoratets nettsider:

helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitet-for-seniorer-og-eldre